Opis produktu Opis produktu

WOLTOMIERZ AMPEROMIERZ WATOMIERZ 250V 20A P06S20

Uniwersalny miernik AC za pomocą którego można mierzyć napięcie, prąd, moc pobieraną przez odbiornik, energie (licznik energii w kWh) , współczynnik mocy oraz częstotliwość sieci.  Napięcie mierzone jest równocześnie napięciem zasilającym miernik. Miernik posiada wielofunkcyjny przełącznik.

 

Sposób użytkowania.

 

Przewód fazowy napięcia AC podłączyć do zacisku L (4) miernika natomiast przewód neutralny do zacisku N (3).  Odbiornik podłączyć do zacisków (4) oraz (1) według poniższego rysunku.

altPo włączeniu zasilania , miernik się uruchomi i natychmiast będzie prowadził pomiar wszystkich wartości mierzonych. Licznik energii będzie się zwiększał w miarę upływu czasu. Wartości licznika energii są zapamiętane w pamięci stałej i są one dostępne po zaniku zasilania miernika. Wartości licznika energii można wyzerować za pomocą przełącznika znajdującego się w obudowie miernika. 

Miernika posiada alarm przeciążeniowy. Po przekroczeniu maksymalnego ustawionego przez użytkownika poboru mocy, miernik zacznie ten fakt sygnalizować migając podświetleniem miernika. Po ustąpieniu przeciążenia podświetlenie miernika wraca do normy. Wartość mocy dla alarmu przeciążeniowego jest ustawiana w kW z rozdzielczością 0,1 kW w zakresie 0,0 kW do 99,9kW .

(Uwaga: maksymalna wartość mocy dla alarmu przeciążeniowego jest dodatkowo ograniczona maksymalnymi wartościami pomiarowymi napięcia i prądu dla danej wersji miernika, np. dla miernika 20A, przy napięciu 230V moc nie może być większa niż ok 4,6kW, wyższe wartości będą po prostu poza zakresem pomiarowym miernika) .

 

Funkcje przełącznika:

 

1. Włączanie i wyłączanie podświetlenia miernika

 

Krótkotrwałe wciskanie przełącznika powoduje naprzemienne włączanie i wyłączanie podświetlenia miernika. 
 

2. Ustawianie maksymalnego poboru mocy

 

Wciśnięcie i trzymanie przycisku przez ok 4 sekundy powoduje przejście miernika w tryb ustawiania maksymalnego poboru mocy. Po przejściu miernika w tryb ustawiania maksymalnego poboru mocy, przyciskając szybko przycisk, zmieniamy wartość pierwszej cyfry. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok 3 sekundy spowoduje zmianę ustawianej cyfry. Brak operacji przez ok 6 sekund spowoduje wyjście miernika z trybu ustawiania maksymalnego poboru mocy i zapisanie ustawień. Po dokonaniu ustawień , przypadku przekroczenia przez odbiornik ustawionego maksymalnego poboru mocy włączy się alarm (podświetlenie wyświetlacza zacznie migać) 

 

 3. Reset i przywracanie ustawień fabrycznych.

 

Wciśnięcie i trzymanie przycisku przez ok 6 sekund spowoduje wyzerowanie licznika energii oraz ustawienie maksymalnego poboru mocy do ustawień fabrycznych.
 

Dane techniczne:- zakres napięcia 110 - 250 VAC
- zakres prądu 0,01 - 20A
- zakres pomiaru energii 0,01 - 99999kWH
- posiada włącznik podświetlenia
- rozdzielczość pomiarów: napięcie - 1V, prąd - 0,01A, moc - 0,01W, energia 0,01 kWh
- rodzaj wyświetlacza - LCD
- wymiary miernika 84x46x28 mm
- miernik nie jest wodoodporny
- przekroczenie dopuszczalnych wartości pomiarowych skutkuje uszkodzeniem miernika

31-568
5 Przedmioty
Nowy