Opis produktu Opis produktu

Moduł zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem.

 
Moduł ZTA31718 jest modułem działającym jako zabezpieczenie akumulatorów przez nadmiernym rozładowanie. W module ustawia się napięcie graniczne poniżej którego przekaźnik odłączy odbiornik, tym samym zabezpieczając zasilający go akumulator przez nadmiernym rozładowaniem. W module również ustawia się histerezę powrotną. Określa on o ile napięcie na zaciskach akumulatora musi wzrosnąć ponad graniczne napięcie aby odbiornik został ponownie załączony. Moduł posiada wyświetlacz LED który pokazuje aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.
 

Sposób użycia:   
 

Do zacisków oznaczonych na module jako VIN podłączyć akumulator o napięciu na zaciskach z zakresu 12 - 36 V DC. Do zacisków oznaczonych jako VOUT podłączyć odbiornik jaki ma być zasilany z akumulatora. Wcisnąć przycisk Góra (patrz rysunek) przez ok 3 sekundy. Następnie przyciskami Góra i Dół ustawić napięcie graniczne poniżej którego moduł ma odłączyć odbiornik.  Po ustawieniu napięcia należy chwilę poczekać - nastawione napięcie zostanie zapisane do nieulotnej pamięci modułu (napięcie będzie zapamiętane nawet po odłączeniu zasilania). Następnie wcisnąć i trzymać ok 3 sekund przycisk Dół. Przyciskami Góra i Dół należy ustawić żądaną histerezę. Moduł jest gotowy do pracy.

Schemat podłączenia modułu zabezpieczenia akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem.

Schemat podłączenia modułu zabezpieczenia akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem.

Moduł zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem.

Moduł zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem.
Dane techniczne:


  • zakres napięć pracy 12 - 36 VDC
  • zakres ustawień histerezy - 0.1 - 10 V DC (z dokładnością do 0.1 V)
  • maksymalny prąd przekaźnika - 20A
  • wymiar modułu - 57 * 42 * 16 mm 
 
 
31-718
30 Przedmioty
Nowy