Opis produktu Opis produktu
Moduł nadajnika oraz odbiornika 4-kanałowego działającego na częstotliwości 433mHz, kodowanie EV1527.  Zestaw składa się z nadajnika TX118S-4 oraz odbiornika RX480-E-4A. Za pomocą tego zestawu radiowego można sterować zdalnie 4 różnymi urządzeniami. Nadajnik posiada 4 kanały (4 wejścia cyfrowe) a odbiornik posiada 4 wyjścia cyfrowe które mogą odpowiadać kanałom nadajnika. Do wejść cyfrowych nadajnika można np. podłączyć klawisze - nadajnik będzie pracował jak pilot radiowy, można również podłączyć wejścia nadajnika do portu procesora i wysyłać dane metodą radiową. Zasięg łączności radiowej w zależności od zastosowanych anten oraz terenu wynosi do 100 m. Przed rozpoczęciem pracy należy sparować nadajnik z odbiornikiem. 


Sposób podłączenia nadajnika. 


Sposób podłączenia odbiornika do sterowania przekaźnikami. Wykorzystano driver ULN2003.

Parowanie nadajnika z odbiornikiem.  

Sposób parowania nadajnika z odbiornikiem zostanie opisany zakładając że do wejść cyfrowych nadajnika są podłączone klawisze. Nadajnik można sparować z odbiornikiem w 3 trybach. Tryb 1 - naciśnięcie dowolnego klawisza nadajnika załączy urządzenie podłączone do odbiornika (np. przekaźnik) a puszczenie klawisza spowoduje wyłączenie tego urządzenia. Tryb 2 - naciśnięcie dowolnego klawisza nadajnika załączy urządzenie podłączone do odbiornika (np. przekaźnik) a wyłączenie nastąpi dopiero po ponownych naciśnięciu klawisza. Tryb 3 - naciśnięcie np. klawisza K1 spowoduje załączenie urządzenia podłączonego do wyjścia odbiornika D1. Następnie wciśnięcie klawisza np K2 spowoduje załączenie urządzenia podłączonego do wyjścia D2 a urządzenie podłączone do wyjścia D1 zostanie odłączone. 

Aby sparować nadajnik z odbiornikiem najpierw należy skasować wszystkie dane z odbiornika. Należy nacisnąć przycisk na odbiorniku 8 razy - dioda led znajdująca się na odbiorniku mignie 7 razy. Następnie naciskamy przycisk na odbiorniku 1 , 2 lub 3 razy (odpowiednio 1,2 lub tryb opisany wyżej). Dioda LED mignie. teraz należy wcisnąć przycisk na nadajniku. Jeżeli dioda LED mignie 3 razy to parowanie zostało ukończone poprawnie. Powyższą operację można wykonać dla pozostałych klawiszy. Można również sparować więcej nadajników z jednym odbiornikiem gdyż każdy nadajnik ma swój unikalny kod. Dane nadajnika:


- Moc nadawania : 11dbm
- Prąd: 10 mA
- Napięcie zasilania: DC 3V-24V
- Encoding : EV1527
- Wymiar - 18*18 mm
- w zestawie antena

Dane odbiornika:


- Napięcie zasilania : DC 3.3~5V
- Prąd 10mA
- Częstotliwość: 433MHz

- Czułość: -108dB
- Temperatura pracy  : -25~75
- 3 tryby pracy
- 4 kanały wyjściowe
- wymiar - 12,5*28 mm
- w zestawie antena


Opis pinów:


GND : masa
+V : zasilanie 3.3 - 5V
D0: Wyjście 1
D1: Wyjście 2
D2: Wyjście 3
D3: Wyjście 4
VT: Wyjście
31-764