Opis produktu Opis produktu
Moduł termostatu ZTA31674 z wyświetlaczem, czujnikiem temperatury NTC 10K oraz wyjściem przekaźnikowym. Termostat może pracować w funkcji chłodzenia lub w funkcji grzania.  Termostat posiada nastawianą wartość histerezy. Zakres ustawianej temperatury wynosi: -55 °C - 120 °C.  Termostat zasilany jest z napięcia 12 V DC. Idealny do zastosowań w regulacji temperatury powietrza , wody i innych.
 
Po włączeniu zasilania termostatu, na górnym czerwonym wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest podpięty do termostatu, na wyświetlaczu pojawi się symbol „LLL”). Na dolnym mniejszym niebieskim wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura zadziałania termostatu. Świecąca czerwona dioda podpisana jako OUT sygnalizuje załączenie przekaźnika.

Ogólne zasady poruszania się po Menu. 


Po włączeniu zasilania, jednorazowe wciśnięcie przycisku SET powoduje przejście do funkcji nastawiania temperatury. Przyciski i służą do zmiany temperatury zadziałania termostatu.
 
Wciśnięcie i podtrzymanie przyciski SET przez 5 sekund spowoduje przejście do poziomu menu P0 (ustawianie chłodzenia lub grzania). Teraz za pomocą przycisków i ↓ można zmieniać nastawy poszczególnych funkcji. Kolejne wciskanie przycisku SET pozwala przechodzić do kolejnych poziomów menu (P1, P2.. P6, P0 itd.) w celu zmiany nastaw różnych funkcji. Po wejściu w interesujący nas poziom menu za pomocą klawiszy oraz ↓  możemy zmieniać nastawy danej funkcji. Zatwierdzenie nastaw następuje po 6 sekundach  bezczynności (nie wciskach żadnego przycisku).
 

 

Poziom w Menu(Kod ustawianej funkcji pojawiający się na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres ustawień

Ustawienia domyślne

P0

Grzanie lub chłodzenie

C/H

C

P1

Histereza

0,1 – 30 stopni

2

P2

Górny limit temperatury

120 stopni

120

P3

Dolny limit temperatury

-55 stopni

-55

P4

Ustawienie odchyłki temperatury

-10 – 10 stopni

0

P5

Czas opóźnienia załączenia przekaźnika

0-10 sekund

0

P6

Alarm wysokiej temperatury

0-120 stopni

Wyłączony (OFF)Przykład 1. Zmiana z funkcji chłodzenia na funkcje grzania. Wciskamy przycisk SET i trzymamy 5 sekund. Pojawia się symbol P0. Przyciskami i ↓ zmieniamy symbol na „H”. Czekamy ok 6  sekund.

Przykład 2. Zmiana wielkości histerezy. Wciskamy przycisk SET i trzymamy 5 sekund. Pojawia się symbol P0. Wciskamy jeszcze raz SET i przechodzimy do funkcji P1.  Przyciskami   i ↓  ustawiamy wielkość histerezy. Czekamy ok 6  sekund.

Ustawienie temperatury.


Wcisnąć przycisk SET. Wskazanie dolnego wyświetlacza zacznie migać. Przyciskami i ↓ należy ustawić żądaną temperaturę. Czekamy ok 6  sekund.
 

Ustawiane histerezy.

Wcisnąć i trzymać przez 5 sekund przycisk SET. Pojawi się na wyświetlaczu symbol kodu P0. Wciskamy jeszcze raz SET i przechodzimy do funkcji P1. Przyciskami i ↓  ustawiamy wielkość histerezy. Czekamy ok 6  sekund. Najmniejsza wartość histerezy, jaką można ustawić to 0,1 stopnia. Im mniejsza wartość histerezy tym większa dokładność regulacji temperatury.

 

Przykład 3. Tryb chłodzenia, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 30 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony, chłodziarka działa tak długo aż temperatura zmierzona spadnie do 23 stopni (25 – 2 = 23). Wtedy przekaźnik wyłączy chłodziarkę. Przekaźnik załączy ponownie chłodziarkę, jeżeli temperatura wzrośnie do 25 stopni.

Przykład 4. Tryb grzania, histereza 2 stopnie, ustawiona temperatura 25 stopni, temperatura otoczenia 10 stopni.
W tym momencie przekaźnik jest załączony i grzejnik działa. Jeżeli temperatura zmierzona osiągnie 27 stopni (25 + 2 = 27) przekaźnik rozłączy grzejnik. Grzejnik zostanie ponownie załączony, jeżeli temperatura spadnie ponownie do 25 stopni.
 

Ustawianie górnego limitu temperatury.

 Ze względów bezpieczeństwa istnieje możliwość ustawienia górnego limitu temperatury, jaką można nastawić. Wcisnąć i trzymać przez 5 sekund przycisk SET. Pojawi się na wyświetlaczu symbol kodu P0.  Wciskając dwa razy przycisk SET przechodzimy do funkcji P2. Przyciskami i ↓ ustawiamy górną graniczną wartość temperatury. Czekamy ok 6  sekund w celu zapamiętania ustawień. Maksymalna górna graniczna wartość temperatury, jaką możemy ustawić to 120 stopni.
 

 Ustawianie dolnego limitu temperatury.

 Ze względów bezpieczeństwa istnieje możliwość ustawienia dolnego limitu temperatury, jaką można nastawić. Wcisnąć i trzymać przez 5 sekund przycisk SET. Pojawi się na wyświetlaczu symbol kodu P0.  Wciskając trzy razy przycisk SET przechodzimy do funkcji P3.  Przyciskami i ↓ ustawiamy dolną graniczną wartość temperatury. Czekamy ok 6  sekund w celu zapamiętania ustawień. Maksymalna dolna graniczna wartość temperatury, jaką możemy ustawić to -55 stopni.
 

Kalibracja czujnika temperatury.

 Za pomocą tej funkcji możemy skalibrować termometr w termostacie używając np. jakiegoś bardzo wysokiej dokładności termometru. W tym celu należy wcisnąć i trzymać przez 5 sekund przycisk SET. Pojawi się na wyświetlaczu symbol kodu P0. Wciskając cztery razy przycisk SET przechodzimy do funkcji P4. Przyciskami i ↓ ustawiamy odchyłkę w stosunku do temperatury mierzonej przez czujnik NTC. Odchyłka może zawierać się w granicach -10 do 10 stopni. Czekamy ok 6  sekund w celu zapamiętania ustawień. Dokładność kalibracji wynosi 0,1 stopnia.
 

Opóźnienie załączenia przekaźnika.

Funkcja umożliwia ustawienie opóźnienia załączenia przekaźnika w stosunku do momentu wystąpienia temperatury załączającej przekaźnik. W tym celu należy wcisnąć i trzymać przez 5 sekund przycisk SET. Pojawi się na wyświetlaczu symbol kodu P0. Wciskając 5 razy przycisk SET przechodzimy do funkcji P5. Przyciskami i ↓  ustawiamy czas opóźnienia w granicach 0 – 10 sekund. Czekamy ok 6  sekund w celu zapamiętania ustawień.
 

Ustawianie alarmu.

Funkcja alarmu powoduje iż po osiągnięciu temperatury alarmowej ustawionej uprzednio w termostacie, wyświetlacz zacznie wskazywać „---„ , przekaźnik zostanie odłączony i termostat przestanie działać aż do momentu gdy temperatura spadnie poniżej temperatury alarmowej. Wcisnąć i trzymać przez 5 sekund przycisk SET. Pojawi się na wyświetlaczu symbol kodu P0.  Wciskając 6 razy przycisk SET przechodzimy do funkcji P6. Przyciskami i ↓ ustawiamy maksymalną temperaturę alarmową (alarm włączony) lub OFF (alarm wyłączony). Czekamy ok 6  sekund w celu zapamiętania ustawień.
 

Przywrócenie ustawień fabrycznych.


Długie jednoczesne wciśnięcie klawiszy i w momencie gdy przekaźnik jest wyłączony powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.


Dane techniczne.

 
-    Zakres nastaw temperatury : -55 °C - 120 °C
-    Dokładność prezentowania temperatury: w zakresie -9.9-99.9 : 0.1 stopień Celsjusza, w pozostałem zakresie : 1 stopień Celsjusza
-    Dokładność mierzonej temperatury: 0.1 stopnia Celsjusza
-    Dokładność ustawiania temperatury załączenia : 0.1 stopni Celsjusza
-    Dokładność ustawienia histerezy: 0.1 stopni Celsjusza
-    Częstotliwość odświeżania pomiaru temperatury: 0.5s
-    Górny limit ochrony temperaturowej: 0-120 stopni Celsjusza
-    Napięcie zasilania termostatu: DC 12V
-    Typ czujnika temperatury: NTC (10K 0.5%) wodoodporny
-    Maksymalny prąd przekaźnika 20 A przy 12 V, 10A przy 250 V AC
-    Wymagane środowisko pracy termostatu: -10-60 stopni Celsjusza, wilgotność: 20%-85%
-    Wymiary: 79x43x26 mm
-    Przycisk Restart do włączenia i wyłączenia termostatu podczas podłączenia do zasilania

31-674
160 Przedmioty